DYSTRYBUTOR: rynny Nicoll, rynny metalowe, akcesoria Groemo, blacha płaska, kable grzejne Elektra, płyty PCV Salux, impregnaty i inne

EkoMasa

 

 

 

 

EkoMasa to zmodyfikowana elastomeryczna emulsja asfaltowa opracowana specjalnie na potrzeby uszczelniania i wyrównywania powierzchni dachów. Stosowana do uszczelniania szczelin powierzchni dachu, do uszczelniania wzdłuż wystających z dachu powierzchni prostopadłych murów, wokół kominów i konstrukcji wystających z dachu. Produkt stosujemy do wyrównywania miejsc powstałych po usunięciu pęcherzy i innych uszkodzeń starych powierzchni dachu. Uszczelniane powierzchnie możemy wzmocnić siatkami polipropylenowymi.

EkoMasa to produkt jednoskładnikowy, aplikowany na zimno za pomocą kielni, rakli lub szczotki, o doskonałych właściwościach. Jest odporny na działanie rozpuszczalników, a po wyschnięciu stanowi wytrzymałą, elastyczną i dobrze przylegającą membranę. Duża lepkość umożliwia wypełnianie pęknięć i pokrywanie powierzchni pionowych. Jest przyjazny dla środowiska. Może być aplikowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków bez żadnego specjalnego wyposażenia ochronnego.

EkoMasa twardnieje przez odparowanie wody. Zalecana jest temperatura aplikacji powyżej 5°C.

 

Produkt przeznaczony jest do uszczelniania większych szczelin, ubytków. Aplikacja ręczna - wulkanizuje w ciągu 30 - 40 minut.

ZALETY:

  • Elastyczność powyżej 800%
  • 100% pamięć kształtu
  • Bezpieczeństwo dla człowieka i środowiska naturalnego
  • Nie zawiera rozpuszczalników
  • Jest produktem niepalnym
  • Bezspoinowa, jednolita powłoka
  • Jest odporny na promieniowanie UV i ekstremalne warunki atmosferyczne

 


 do góry
Idealny Dach Janecki Sp.j
Skórzewo, ul. Lipowa 11, 60-185 Poznań
 
admin